2421062646 6946004149 Στρατηγού Μακρυγιάννη 56 Β, Βόλος entomostop@yahoo.gr